• På plass: Kråkebolla blir senket ned i betongfundamentet i rundkjøringen ved Lillesand og nye E 18. FOTO: Kristin Ellefsen

Her heises kråkebolla på plass

Denne uken monterer Agder OPS skulpturen som skal sette Lillesands byport på kartet.