• I løpet av seks uker har Birkenes gjennomført befaring på over 1400 eiendommer i Birkenes. Her måler Vidar Moen lengen og bredden på våningshuset til Terje Imenes (29) på Tveide. Imenes er ikke veldig begeistret, men skjønner at kommunen har behov for inntekter. FOTO: Erlend Olsbu

Nå kommer skatten ingen ville ha

I neste uke får Terje Imenes (29) og over 3000 andre huseiere beskjed om hvor mye de må betale i eiendomsskatt. — Når du ikke har nok penger må du gjøre upopulære ting, sier ordfører Arild Windsland (H).