• National Oilwell ønsker å flytte virksomheten til et nytt kontorbygg ved Korsvikfjorden. Kristiansand kommunes eget næringsselskap har tilbudt dem andre plasseringer, men det har ikke selskapet vært interessert i. FOTO: ?

«Det genererer ikke bare mer biltrafikk, men det trekker også kraft ut av sentrum

Kristiansand blir advart mot følgene ved utvidelse av Sørlandsparken og nytt NOV-bygg. Det vil føre til mer privatbilisme og vil neppe få folk til å bosette seg i nærområdet, mener forskningsleder.