• Norsk infanteriavdeling passerer Grendi i april 1940. Soldatene er på vei til Evjemoen for å levere inn våpen og utstyr. FOTO: Jon Løyland. Fra Setesdalsmuseets samlinger

Felttog uten kamp - et bittert minne

Den norske styrken i Setesdal kapitulerte uten kamp formiddagen 15. april. Johannes Seland skriver i dagboken om forbitrelsen og skammen han føler over nederlaget.