Veivesenet: - Trafikken flyter bra

Torsdag morgen måtte bilistene tilvende seg et nytt kjøremønster da de kom fra Søgne/vestsiden av byen, og skulle til sentrum. Det ser ut til å ha gått greit.