• Kari Henriksen (Ap) mener Høyre diskriminerer kvinner med å gi legene reservasjonsrett. Høyre legger større vekt på legenes samvittighet enn kvinnenes samvittighetskvaler. FOTO: arkiv

- Høyre bagatelliserer kvinners samvittighetskvaler

Kari Henriksen (Ap) beskylder Høyre for løftebrudd og kvinnediskriminering.