Dette kan et helsesenter inneholde

Hvis regionale helsesentre skal erstatte sykehusene i Arendal og Flekkefjord, er dette listen over innhold som kan være aktuelt.