• Lensmann John Tomas Homme var invitert av Vennesla-politikerne til å legge fram status for politiets arbeid i bygda. FOTO: Henrik Ihme

Høy oppklaringsprosent i Vennesla-politiet

Men lensmann John Tomas Homme spiller ned at politiet i fjor oppklarte 53,9 prosent av sakene.