Miljøavvik hos 54 bilverksteder

Fylkesmannen fant avvik hos 54 av de 61 bilverkstedene som ble inspisert i Vest-Agder.