• Statens tilbud til bøndene kan bli nedstemt i Stortinget, bekrefter stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF). FOTO: Siv Dolmen

KrF krever nytt tilbud til bøndene

— KrF krever at staten kommer med et nytt tilbud slik at jordbruksforhandlingene kan gjenopptas.