Søskenparet Ronja og Jørgen Svaland med bestefar Øystein Svaland mellom seg. De er på den faste samlingen på Svaland før jakta starter – en tradisjon som strekker seg mange tiår tilbake i grenda. Søskenparet Ronja og Jørgen Svaland med bestefar Øystein Svaland mellom seg. De er på den faste samlingen på Svaland før jakta starter – en tradisjon som strekker seg mange tiår tilbake i grenda. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Her overgår jaktstarten 17. mai og julaften

Kanskje helt siden krigen har grendefolket på Svaland møttes første lørdag etter 5. oktober.