Dømt for 35. gang - slipper fengsel

For 35. gang er en kristiansander dømt. Likevel får han samfunnsstraff i stedet for fengsel.