Dropper omstridt p-hus - betaler millionerstatning

I et ekstraordinært formannskapsmøte ble det vedtatt å bryte kontrakten om bygging av det svært omstridte parkeringshuset til 28 millioner kroner i Lillesand. Kommunen betaler NCC 5 millioner for kontraktsbruddet.