Er det mange trær rundt huset ditt, må du jevnlig tømme takrennene. Vann som spruter ut eller renner over kan forårsake fukt og råteskader i veggen. Også sluket der nedløpet kommer ned trenger regelmessig rensing. Er sluket tett, er det stor fare for at vannet i stedet finner vei inn i kjelleren din. En rist i nedløpet kan forhindre av avløpsrørene tetter seg helt. Har takrenner gått tett, kan de stakes opp eller spyles rene.