Storstilt busskontroll i Mandal

Statens vegvesen arrangerer i dag en landsomfattende kontroll av busser.