Spesialavtale for kjemielever

En ny avtale mellom GE Healthcare og Spangereid skole gjør at elevene får spesialopplæring i kjemi og fysikk.