MANDAL Det mener Hilde Witsø (SV). Hun beklaget sterkt at flertallet i driftsstyret i Mandal kommune vil stenge kinoen tre dager i uken fra nyttår.— Hvis kinotilbudet reduseres, tyder all erfaring på at besøket vil bli enda dårligere, sa Witsø.- Gode kulturtilbud er avgjørende for mange som vurderer hvor de skal bosette seg. Dessuten er gode kulturtilbud med på å skape optimisme i et lokalmiljø. Da er kinoen viktig. I dag er det hard konkurranse om arbeidskraft, sa SV-representanten.Varaordfører Tore Askildsen mente Mandals befolkning hadde vist at den ikke er spesielt interessert i kinotilbudet.- God livskvalitet er ikke bare et spørsmål om penger, men det er likevel en smertegrense for hvor stort underskudd en kino kan leve med. Hvis besøket øker kan vi ta opp til diskusjon om kinoen skal få flere visningsdager, sa Tore Askildsen (KrF).Samtidig som flertallet gikk inn for å stenge kinoen mandag, tirsdag og onsdag, ga et enstemmig driftsstyre kinosjefen i oppdrag å legge fram forslag til bedre inntjening for kinoen. Hvis inntektene øker, skal de brukes til å øke antall dager for filmfremvisning. Den største utgiftsposten er lønn. AKSEL Faag