Storstreik kan nærme seg

Partene i lønnsoppgjøret for offentlig sektor forberedte seg tirsdag på en lang natt med intens mekling og kompliserte regnestykker. Et brudd vil i løpet av få dager lamme mange samfunnsfunksjoner.