• PLASS: Gågata skal bli enda mer trivelig og ha plass både til serveringen til Tore Gjestland (til venstre) og Per Schmidt, men også til varelevering og til folk som vil oppholde seg der.

Gågata må ha plass til alle

Restaurantene Hr. Redaktør! og Jonas B. Gundersen får fjerne brostein og legge granittheller for at bordene skal stå stødigere.