Vennesla - januar

Oversikten omfatter tinglysninger i Vennesla for januar måned 2006.