Sørlending råkjørte på Østlandet

Kristiansandsmannen kjørte i 161 kilometer i timen i en 100-sone.