Glad for felles fartsgrense

Havnestyret i Kristiansand har vedtatt fem knops fartsgrense i strandsonen.