KRISTIANSAND: Suspensjonen skjedde etter at Bisgaard først trakk seg fra styret.

– Det er korrekt at jeg har trukket meg fra styret, og at jeg er suspendert. Jeg opplever vel at styret relatert til suspensjonen har tatt en altfor rask avgjørelse basert på artiklene i Fædrelandsvennen, kommenterer Bisgaard.

Les intervju med terapeuten her:

– Hadde vi fortsatt så hadde hun kommet gjennom

Vil verne klienter

Foreningen for Gestaltterapeuter (FGT) hadde styremøte i Kristiansand tirsdag kveld. Der diskuterte de «Angstens pris», Fædrelandsvennens artikler om terapeut Erik Bisgaard og en kvinne i Spania. Samtidig diskuterte de en blogg Bisgaard hadde postet på sin egen nettside. I tillegg til styret i FGT var lederen for deres etiske utvalg til stede.

– Bisgaard, som har vært medlem av styret, og som i avisens oppslag er både omtalt og intervjuet, svarte i møtet på spørsmål og ga styret sin versjon av saksforholdet, opplyser leder i foreningen Therese Agathe Hübert.

Etter dette ga Bisgaard beskjed om at han trekker seg fra styret i FGT med umiddelbar virkning. Styret fattet så følgende vedtak:

«Styret i FGT er opptatt av å verne om både gestaltterapi som fag og alle klienter som går i gestaltterapi. Foreningen skal konsekvent fremme etisk bevissthet hos sine medlemmer og terapeutisk praksis som forholder seg til gjeldende lover og regler. Styret tar til etterretning at Erik Bisgaard har trukket seg fra styret. Han suspenderes også fra foreningen med umiddelbar virkning. Suspensjonen varer i seks uker. I denne perioden vil styret vurdere om Erik Bisgaard skal ekskluderes fra FGT», skriver foreningen i en pressemelding sendt Fædrelandsvennen.

Les hele Angstens pris her:

«Jeg regner jo med at du ikke ville tatt imot terapitimer og annet i et helt år for så å ta livet ditt slik at vi har arbeidet gratis hele tiden»

– Gjør inntrykk på oss alle

Fædrelandsvennen har de siste dagene skrevet flere artikler om gestaltterapeut Erik Bisgaard. Han driver psykoterapipraksis i Spania.

En kvinne flyttet til Spania for å få et helhetlig behandlingsopplegg. Etter 3000 terapitimer føler hun seg like syk. Nylig fikk hun et inkassokrav fra sin tidligere terapeut på 477.000 kroner.

Bisgaard er styremedlem i Foreningen for Gestaltterapeuter. Der ble han nylig gjenvalgt. Nå er han altså ute.

Bisgaard representerte også FGT i paraplyorganisasjonen Norsk Forbund for Psykoterapi. Han er også permittert fra styret i dette forbundet.

– Dette gjør inntrykk på oss alle. Det er en alvorlig sak og viktig at vi tar noen avgjørelser, kommenterer Hübert.

– Feil fremstilt

Erik Bisgaard forstår foreningens styre, men mener Fædrelandsvennen har fremstilt saken feil. Han skriver dette i et svar til avisen:

«Det er korrekt at jeg har trukket meg fra styret og at jeg er suspendert. Jeg opplever vel at styret relatert til suspensjonen har tatt en altfor rask avgjørelse basert på artiklene i Fædrelandsvennen.

Samtidig forstår jeg at alle disse artiklene og press fra media kan medføre stort ubehag, angst samt et ønske om å fjerne «problemet/ubehaget».

Dette problemet/ubehaget fjernet de ved å suspendere meg.

Man skulle kanskje tro at terapeuter kunne takle slikt, men det er nok ikke alltid tilfelle. Når det gjelder hvorvidt jeg føler meg rettferdig behandlet, så er jeg jo av den oppfatning at artiklene i Fædrelandsvennen er feilaktige.

Da vil jo heller ikke en slik avgjørelse føles rettferdig selv om jeg kan ha en viss forståelse for avgjørelsen med utgangspunkt i det jeg har skrevet over.

Når det gjelder eksklusjon så vil det i løpet av de neste seks ukene bli gjort en vurdering basert på flere forskjellige ting. Noen av disse tingene er sannhetsverdi i artiklene, min fremstilling av hva som har skjedd, mitt arbeid som terapeut ellers, om jeg holder meg innenfor våre etiske regler, min klage på Fædrelandsvennen til PFU, etc etc.»