• Iveland gård til venstre i bildet. Kirka, kommunehuset og skolen ligger til høyre. Det er utkantene av disse jordene utbyggerne ønsker omregulert fra landbruk, natur og friluftsområde til boligbygging. FOTO: Kjetil Nygaard

Nytt liv i storstilt byggeprosjekt i Iveland

Svenskene Jonas Sandberg og Henrik Selstam satser på opptil 210 boliger rundt Iveland gård. Sist det var planer om utbygging ved gården, endte tre personer i fengsel.