Iveland gård til venstre i bildet. Kirka, kommunehuset og skolen ligger til høyre. Det er utkantene av disse jordene utbyggerne ønsker omregulert fra landbruk, natur og friluftsområde til boligbygging. Iveland gård til venstre i bildet. Kirka, kommunehuset og skolen ligger til høyre. Det er utkantene av disse jordene utbyggerne ønsker omregulert fra landbruk, natur og friluftsområde til boligbygging. Foto: Kjetil Nygaard

Nytt liv i storstilt byggeprosjekt i Iveland