• Den første utbyggingen av Hamrevann blir av utbyggerne presentert som en helt ny måte å bygge et boligområde på. De skal bevare mer natur og bilene skal få mindre plass. FOTO: LPO Arkitekter/WSP Norge

Mener Hamrevann ikke kan stoppes

Fylkesmannen forsøker å stanse planer om 300 boliger på Hamrevann, men både kommune og utbygger mener det ikke finnes lovhjemmel.