• Avdelingsdirektør Solveig Valseth og Stian Carstens Bendiksen, seniorrådgiver i analyseavdelingen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) slår fast at fattigdommen blant barn øker. FOTO: Connie Bentzrud

Nesten 2500 fattige barn i Kristiansand

Barnefattigdom har mer enn tredoblet seg i Norge fra 2001 til 2017. Med 2450 fattige barn, ligger Kristiansand godt over landsgjennomsnittet. Men hva er egentlig barnefattigdom?