Dette friområdet ligger helt ytterst på Kuholmen. Miljøpartiet De Grønne mener det er lite tilgjemgelig og at folk på Lund dermed ikke får brukt det. Jon Holt og Marte Rostvåg Ulltveit-Moe ønsker en storsatsing med flere oppkjøp og mer tilrettelegging. Dette friområdet ligger helt ytterst på Kuholmen. Miljøpartiet De Grønne mener det er lite tilgjemgelig og at folk på Lund dermed ikke får brukt det. Jon Holt og Marte Rostvåg Ulltveit-Moe ønsker en storsatsing med flere oppkjøp og mer tilrettelegging. Foto: Kjetil Reite

Mener innbyggerne holdes utenfor friområder