Lokalt

Slik vil de bedre trafikksikkerheten på Vesterveien

Statens vegvesen har hatt møte med Norges Lastebileierforbund om kollisjoner som oppstår i forbindelse med feltskifte på Vesterveien i Kristiansand. Nye tiltak for å bedre trafikksikkerheten kan være på plass til neste år. Foto: Arkivfoto