Frode Ramvik og hans Green Sealice Solutions har fått 21,5 EU-millioner kroner for å renske laksen for lus mer effektivt. Her om bord på Sealice Hunter brukes blant annet disse børstene for å få bort lusen av fisken. Frode Ramvik og hans Green Sealice Solutions har fått 21,5 EU-millioner kroner for å renske laksen for lus mer effektivt. Her om bord på Sealice Hunter brukes blant annet disse børstene for å få bort lusen av fisken. Foto: Jarle R. Martinsen

Får 21,5 EU-millioner for å knekke lakselus