• Kristiansandsregionen brann og redning tester nytt utstyr før nattens stormflo. Vakthavende brannsjef, Johnny Flæte, sier de er spente på hvordan situasjonen utvikler seg. FOTO: Jacob J. Buchard

Testet nytt utstyr før stormflo

Langs hele kysten av Agder gjøres det forberedelser før nattens stormflo. Brannvesenet i Kristiansand hadde flomvernøvelse tirsdag ettermiddag.