Kristiansandsregionen brann og redning tester nytt utstyr før nattens stormflo. Vakthavende brannsjef, Johnny Flæte, sier de er spente på hvordan situasjonen utvikler seg. Kristiansandsregionen brann og redning tester nytt utstyr før nattens stormflo. Vakthavende brannsjef, Johnny Flæte, sier de er spente på hvordan situasjonen utvikler seg. Foto: Jacob J. Buchard

Testet nytt utstyr før stormflo