• Stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan (til v.), Torhild Bransdal og Kjell Ingolf Ropstad venter spent på KrFs interne evaluering av det elendige valgresultatet. - Vi ble oppfattet som uklare i samarbeidsspørsmålet, mener Grøvan. FOTO: Siv Dolmen

Sjelegransking i KrF etter valgfiasko

En storstilt evaluering pågår nå blant menige medlemmer, lokallag, tillitsvalgte og ansatte på partikontorene i KrF. Partiet gransker hjerter og nyrer for å finne ut hvorfor velgerne sviktet i september.