Lokalt

Nye leiligheter går unna i høyt tempo

Dette er Marvika Torv lengst sør på Marviksletta på Lund. Der bygges nå 67 leiligheter, 50 av dem er solgt og det er besluttet at neste byggetrinn påbegynnes når de første er ferdige. Til venstre ses Marviksveien, og man ser så vidt taket til Starthallen nede til venstre. Foto: Jim Rune Bjorvand