Styrker koronaberedskapen: Frivillige læres opp i smittevern og skal bidra i massevaksineringen

foto