Kreftforeningen startet nylig opp en gratis kjøretjeneste i Kristiansand, Vennesla og Lillesand. Men leger kan ikke informere pasienter om den. Kreftforeningen startet nylig opp en gratis kjøretjeneste i Kristiansand, Vennesla og Lillesand. Men leger kan ikke informere pasienter om den. Foto: Jacob Buchard

Forteller ikke pasienter om gratis tilbud