Lokalt

Fastlegestriden: Mener legenes krav vil gi kommunen «utgiftsbombe» på 10 millioner kroner i året

Tre av legene ved Lindesnes legesenter har sagt opp. Lindesnes kommune mener de må ut med store beløp ved å innfri ønskene til fastlegene Heidi Syvertsen og David Andersen ved legesenteret. Foto: Espen Sand