KKG-elever: – Mest rettferdig å avlyse eksamen

foto