Sykkelekspressveien gjennom Kristiansand er bare delvis fullført. På strekningen Vollevannet - Tordenskjolds gate gjenstår det arbeider som tidligere har blitt kostnadsberegnet til rundt 300 millioner. Sykkelekspressveien gjennom Kristiansand er bare delvis fullført. På strekningen Vollevannet - Tordenskjolds gate gjenstår det arbeider som tidligere har blitt kostnadsberegnet til rundt 300 millioner. Foto: Kjartan Bjelland

Skeptisk til sykkelvei for flere hundre millioner