Cathrine Borgen er doktorgradsstipendiat og parallelt høgskolelektor ved NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal er rektor. Nå vil de etablere økonomisk-administrative studier i Kristiansand. Fra før er høyskolen på Gimlekollen framfor alt kjent for sin journalistutdanning, som også skal videreføres. Cathrine Borgen er doktorgradsstipendiat og parallelt høgskolelektor ved NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal er rektor. Nå vil de etablere økonomisk-administrative studier i Kristiansand. Fra før er høyskolen på Gimlekollen framfor alt kjent for sin journalistutdanning, som også skal videreføres. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Starter økonomistudier på Gimlekollen