I kjølvannet av flere feiloperasjoner blant annet ved sykehuset i Flekkefjord, har politiet tatt ut siktelse mot helseforetaket. I kjølvannet av flere feiloperasjoner blant annet ved sykehuset i Flekkefjord, har politiet tatt ut siktelse mot helseforetaket. Foto: Jacob J. Buchard

Poli­tiet har tatt ut siktelse mot sykehuset

Politiet i Agder har tatt ut siktelse mot Sørlandet sykehus. Siktelsen gjelder brudd på Helsepersonelloven.

KRISTIANSAND: – Jeg kan bekrefte at det er tatt ut siktelse. Siktelsen kommer som et resultat av anmeldelsen fra Statens helsetilsyn. Utover dette har jeg ingen kommentar, sier politiadvokat Hans Olav Røyr til Fædrelandsvennen.

Sørlandet sykehus er siktet for overtredelse av Helsepersonelloven paragraf 67 første ledd, jf. paragraf 16 første ledd. Et brudd på denne bestemmelsen kan blant annet innebære at det samlede kompetanse- og erfaringsnivået hos personalet på en vakt har vært for lavt til at det kan ytes faglig forsvarlig helsehjelp. Det kan også dreie seg om mangelfulle rutiner for dokumentasjon og mangelfulle journalsystemer. Eller mangelfulle rutiner for organisering og tilkalling av ekstra hjelp ved stort arbeidspress.

– Alvorlig sak

– Dette er en alvorlig sak. Vi vil bistå politiet i deres etterforskningsarbeid og gi dem tilgang til den dokumentasjonen de etterspør, sier fagdirektør i Sørlandet sykehus helseforetak, Susanne Hernes.

Utover denne korte uttalelsen som fagdirektøren gir skriftlig til media, har Sørlandet sykehus ingen ytterligere kommentarer til saken så lenge den er under etterforskning.

Ble anmeldt

Siktelsen er tatt ut mot Sørlandet sykehus etter at Statens helsetilsyn politianmeldte helseforetaket etter mange feiloperasjoner og grov systemsvikt.

I nesten ett år har Helsetilsynet gransket Sørlandet sykehus og en lege som har feiloperert en rekke pasienter.

Det er dokumentert at en kirurg som tidligere arbeidet ved Sørlandet sykehus Flekkefjord sto bak flere feiloperasjoner. Tilsynssaker viser uforsvarlig behandling og brudd på loven.

Legen var kirurg, men manglet fem års spesialisering som ortoped. Likevel utførte han ortopediske operasjoner.

450 pasienter

Flere pasienter har de senere årene stått fram og fortalt om varige mén. I tre tilfeller har pasienter mistet livet. Til sammen har 450 pasienter krevd en ny vurdering etter at denne saken begynte å rulle.

Etter at det ble kjent at legen hadde begått en rekke feiloperasjoner i Flekkefjord, ble han i begynnelsen av 2019 overflyttet til sykehuset i Kristiansand. Da NRK avdekket et nytt tilfelle av feilbehandling også der, tok ledelsen ham ut av all virksomhet rettet mot pasienter.