Mens Nina Roland, leder av Agders Høyres Kvinneforum, ikke ønsker aktiv dødshjelp er leder av Agder Unge Høyre Christoffer Myhra for. Landsmøtet debatterer saken i helga. Mens Nina Roland, leder av Agders Høyres Kvinneforum, ikke ønsker aktiv dødshjelp er leder av Agder Unge Høyre Christoffer Myhra for. Landsmøtet debatterer saken i helga. Foto: Jarle R. Martinsen

Uenige om aktiv dødshjelp