• Regjeringen bevilger fire millioner kroner til D/S Hestmanden, men det er bare halvparten av det som trengs. Nå kan krigsseiler-minnesmerket likevel bli liggende ved kai. FOTO: Magnus Nødland Skogedal

Hestmanden får ikke penger til å seile

Staten har brukt store beløp på å gjøre D/S Hestmanden seilingsklar. Nå blir den likevel liggende i opplag. For driftsmidler mangler i statsbudsjettet.