• RIDDER: Overlege og forsker Øistein Kristensen fikk diplom og medalje da han ble utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs orden for sitt livslange arbeid for rusmisbrukere. FOTO: Siril Aartun

Hedres for ridderlig innsats

Forsker og overlege Øistein Kristensen er utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden for sin innsats for rusmisbrukere.