• VIL FLYTTE: Lillesand-ordfører Arne Thomassen (t.v.), Birkenes-ordfører Arild Windsland og Iveland-ordfører Gro-Anita Mykjåland venter spent på rapporten fra Nivi analyse. Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund vil nødig miste fire kommuner til Vest-Agder

Utsetter fylkesrapport

Konsulentselskapet Nivi analyse er ikke ferdig med sin rapport om eventuell endring av fylkestilhørighet for kommunene Birkenes, Lillesand, Evje og Hornnes og Iveland. Rapporten kommer først mandag.