• PREGET: Sangereidtjenna er betydelig merket etter raset 18.april 2009. Først tre år etter er arbeidet med opprydning i gang. FOTO: Hans Jacob Brekke

Omfattende opprydning i Sangereidtjenna

Med traktor og båt har tre menn gått i gang med å rydde opp etter E 18-raset for tre år siden.