• FRUSTRERTE: Maryam Dehghan (til venstre) og Anna Kleiven er frustrerte over ventetiden på utlendingsenheten ved politihuset i Kristiansand. De fikk heller ikke tak i kølapper, fordi lappene er blitt fordelt via et eget system før normal åpningstid. FOTO: Jon Anders Skau

Kundene har laget eget køsystem

Brukere av utlendingsenheten ved politihuset i Kristiansand har laget sitt eget køsystem for å unngå sniking og krangling.