Satser på Sangereid - Kaldvell

Lillesand kommune holder på med en revisjon av kommuneplanen. I arealdelen er det særlig fokus på boliger på en akse mellom Sangereidbekken — ved avkjørselen til Justøya — og Kaldvell.