Kollisjon på E 39

To biler har kollidert på E 39 ved Røygårdssletta bomstasjon.