• Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen håper samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa forstår behovet for midlert til fire felt vest for Vigeland-krysset. FOTO: Christian Storjord

Håper på 57 millioner kroner

Det var en spent Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen som mandag ettermiddag møtte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Målet med møtet er å få 57 millioner kroner ekstra til firefelts bro over Tarvannet vest for Vigeland-krysset.