De to jentene var ni-ti år gamle da mannen, som var samboer med barnas bestemor, ble utsatt for overgrepene. Begge barna kalte mannen for bestefar, og han oppfattet seg også som å være i den rollen.

Den domfelte, som jobber i Kristiansand, hadde sammen med samboeren begge de to jentene med på overnattingstur til hytta. Der foregikk noen av overgrepene. Andre overgrep skjedde i den domfeltes hjem, da jentene var på overnatting.

Noen av overgrepen fant sted i domfeltes seng, og skjedde fordi hans samboer sov tungt. I andre tilfeller skjedde opvergrepene da bestefaren leste fra bøker, fortalte eventur eller spilte musikk for jentene.

Forholdet ble oppdaget da jentene selv fortalte om overgrepene til sin mor. Straks etterpå ble politiet alarmert.

I Aust-Agder tingretts dom mot mannen blir det slått fast at overgrep mot barn er alvorlige forbrytelser. Begge barna har traumatiske ettervirkninger, og reagerer bl.a. sterkt når de hører eventyr eller musikk som kan knyttes opp mot det som skjedde da bestefaren begikk overgrepene.